วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เคสของมูลนิธิฯ61/129

โซโลลำปางนอนซึม มีน้ำมูก ตัวร้อน และมีรอยแดงทั้งตัว(กนกลักษณ์)

พบแมวนอนข้างทางระหว่างเดินทางกลับบ้าน เข้าไปดูพบว่าแมวนอนซึม
มีน้ำมูก ตัวร้อน และมีรอยแดงทั้งตัวโดยเฉพาะบริเวณคอมีเลือดซึม
จึงพากลับมาบ้านและรีบพาไปหาหมอ
➤เบื้องต้นหมอทำการทดสอบเชื้อโรคเรื้อน พบว่ามีการอาการเรื้อนแห้งและมีไข้
จึงฝากไว้เพื่อตรวจรักษาต่อเนื่องจากทำงานต่างอำเภอ กลับบ้านอาทิตย์ละครั้ง
➤ สถานพยาบาลที่เข้ารักษาคลีนิคเพื่อนรัก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น