วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เคสของมูลนิธิฯ61/114

อ้วนวงสว่างกระเพาะปัสวะอักเสบ ขาขวาหัก มีเศษกระดูกแตก(ฐิตาภา)

น้องโดนหมาไล่กัด เลยเก็บมารักษาที่บ้าน เดินแทบไม่ได้ โดนกัดเป็นรอย
งับเล็กน้อย อาหารไม่ยอมทาน ฉี่เป็นเลือด เลยพาไปหาหมอ ปรากฎว่า
1.กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 
2.ขาหัก น้องน่าจะวิ่งชนอะไรอย่างรุนแรง สังเกตุจากฟิมล์เอกซ์เรย์
ขาข้างขวางอและหัก มีเศษกระดูกแตกออกมา ไม่สามารถรักษา
โดยการเข้าเฝือกหรือดามเหล็ก
➤ สถานพยาบาลที่เข้ารักษาโรงพยาบาลสัตว์บางศรีเมือง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น