วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เคสของมูลนิธิฯ61/036

ตาลหวานมีน้ำไหลออกจากอวัยะเพศ(ดวงกมล)

น้องเป็นแมวจรกลางซอยที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากการป่วย
เป็นพยาธิเม็ดเลือดมีอาการซึมไม่ทานอาหารและน้ำ
มีน้ำไหลออกจากอวัยะเพศไปตรวจที่รพ.เกษตร
พบว่ามดลูกอักเสบต้องรับการรักษาโดยการผ่าตัดด่วน
➤สถานพยาบาลที่เข้ารักษารพ.สัตว์เกษตร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น